Adwokatura w systemie organów ochrony prawne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny na: 30.10.2010 r. Praca stanowi kolejny - trzeci już - zbiór referatów wygłoszonych na Konferencji zorganizowanej przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu we współpracy z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w grudniu 2009 r. Temat wiodący...

Homepage