Armia Rezerwowa II Rzeczypospolitej

Historia

Informacje

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej, wychowywane w duchu patriotyzmu i szacunku dla munduru, wykazywało zaangażowanie i inicjatywę we wzmacnianiu potencjału obronnego Polski i to niekiedy starając się pokonać bariery urzędnicze, w tym stawiane też przez kierownictwo wojska.Szczególna...

Cena: 29,67
Dostępność: dostępny do tygodnia