Boskie błędy

Poezja polska

Informacje

"Boskie błędy" to zbiór ponad 50 wierszy znanego poety, autora wielu znakomitych tekstów piosenek, librecisty Jacka Cygana. Poeta z sprzątanie po zwłokach cennik właściwą sobie celnością przenosi doświadczenia i obserwacje rzeczywistości na język uniwersalny. Autorem posłowia do książki znany polski krytyk...

Homepage