Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży

Medycyna

Informacje

W książce przedstawiono większość chorób i zaburzeń zdrowotnych w aspekcie ciąży i porodu. Każdy problem omówiono na trzech etapach - od okresu przedkoncepcyjnego, poprzez ciążę aż do połogu - oraz plan postępowania na każdym z nich. Omówiono zaburzenia dotyczące określonego...

Homepage