Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza praca poświęcona jest jednemu z najbardziej ważkich zagadnień w obszarze prawa o cudzoziemcach - cudzoziemcom niepożądanym, czyli takich, do których władze państwowe mają negatywny stosunek, dążąc do ich niewpuszczenia na terytorium lub do położenia kresu ich pobytowi....

Homepage