Dialektyka Prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno

Filozofia

Informacje

Cóż to jest prawda? Moment Piłatowego zapytania uwieczniony na obrazie Mikołaja Ge powraca w dialektycznym ruchu: nieustannego smukee pytania o prawdę w rosyjskiej filozofii religijnej.Książka Dialektyka Prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego stanowi próbę uchwycenia...

Homepage