Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego

Ekonomia i finanse

Informacje

Restytucja samorządu stanowi integralny element transformacji systemowej. Nie ulega wątpliwości, że decentralizacja władzy publicznej, której emanacją była restytucja samorządu terytorialnego, stała się jednym z fundamentów ustroju III Rzeczypospolitej oraz Republiki Czeskiej....

Homepage