Dzieje Żydów w Polsce i Rosji

Historia

Informacje

Książka Dzieje Żydów w Polsce i Rosji jest skróconą i bardziej przystępną wersją trzytomowego, niezwykle bogato udokumentowanego dzieła The Jews in Poland and Russia, wydawanego w latach 2009-2012 w Oksfordzie.Autor, korzystając z własnych badań źródłowych i najnowszej literatury...

Homepage