Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość Podręcznik wieloletni

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Mimo tytułu, podręcznik Wojna i wojskowość nie jest skierowany wyłącznie do miłośników militariów. Prezentuje największych wodzów w dziejach świata - takich jak Aleksander Wielki czy Napoleon - oraz historię podbojów, których dokonywali. Przedstawia specyfikę konfliktów...

Homepage