Kadry w oświacie 2017 + CD

Prawo

Informacje

Książka przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. "ruchu kadrowego w oświacie", który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też...

Homepage