Kierownictwo w samorządzie terytorialnym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Analiza dotyczy osadzenia problematyki związanej z kierownictwem w przestrzeni badawczej trzech jednostek samorządu terytorialnego: gminy, powiatu oraz województwa.

Homepage