Kierunki zmian organizacyjno-technicznych w Służbie Więziennej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W opracowaniu przedstawiono szczegółową charakterystykę formacji oraz ukazano jej misję, cele i sposoby działania oraz metody i techniki wykorzystywane w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa. Publikacja podzielona jest na dwie części. W...

Homepage