Kodeks postępowania cywilnego Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny: styczeń 2014 r.Dzieła z serii KOMENTARZE KODEKSOWE tworzą kanon literatury prawniczej. Prawo polskie opiera się na kodeksach. Ich torebki seka sklep internetowy nazwa odwołuje się do tradycji prawnej i podkreśla rangę tych ustaw, jako trzonu systemu prawnego.Kodeks postępowania cywilnego, jako jedna z...

Homepage