Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Prawo

Informacje

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów http://www.memento.zagan.pl/ spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych #8211; ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także...

Homepage