Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo

E-książki

Informacje

Pomimo istniejących obecnie krytycznych sądów na temat internatu, jest on nadal instytucją najbardziej ze wszystkich uprawomocnioną do rozwijania procesów opieki i wychowania. Odnosi się to również do wychowania rewalidacyjnego. Podejmując próbę analizy funkcjonowania internatu oraz...

Homepage