Kontrapunkt

E-książki

Informacje

Poezja bywa jedynie formą możliwą zapisu egzystencji. Jej głównym tematem rozszczepionym na epizody staje się wówczas ustanawianie fundamentalnej relacji "Ja - Świat" jako powtarzalnego układu, który wyznacza zmienne sytuacje liryczne.Oś konfliktu wytyczają dwa przeciwne wektory: z...

Homepage