Księgowania wg znowelizowanych regulacji uor, MSSF/MSR oraz podatkowych. Praktyczne wskazówki

Ekonomia i finanse

Informacje

Książka prezentuje na licznych przykładach skutki w księgach rachunkowych wybranych zdarzeń sztuczne skały gospodarczych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz przepisów międzynarodowych (MSR, MSSF)

Homepage