Kwalifikacja A.36. Prowadz. rachunkowości EKONOMIK

Podręczniki

Informacje

Książka Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości pomaga uczniom i słuchaczom zdobywającym zawód technika ekonomisty i technika rachunkowości przygotować się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36.Książka ma 182 strony i składa się z...

Homepage