Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów podejmuje zagadnienie średniowieczności rozumianej jako sposób uobecniania się http://www.szkolasmaku.edu.pl/ średniowiecznych dyskursów kulturowych w różnych kategoriach widowiskowości i audiowizualności kultury współczesnej. Odwołując się do imagologii...

Homepage