Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim

Nauki humanistyczne

Informacje

Praca ma charakter unikatowy. Jeszcze 15 lat temu jej publikacja (a zapewne i samo badanie) byłoby niemożliwe, albo opatrzone klauzulą tajności. W całym tekście odczuwa się kompetencje autora i jego dogłębną znajomość podjętej problematyki. Są też takie ustępy w rozprawie, w...

Cena: 49,14
Dostępność: dostępny od ręki