Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach

Historia

Informacje

aranżacje sklepów

Panorama dziejów zakonu w Prusach od sprowadzenia Krzyżaków do 1525 roku.W książce omówiono kolejne etapy wzrostu terytorialnego państwa aranżacje sklepów zakonnego, kształtowanie się struktury organizacyjnej i sposób sprawowania władzy. Ważne miejsce zajmuje proces urbanizacji i osadnictwa wiejskiego...

Cena: 51,92
Dostępność: dostępny od ręki