Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Biometria służy obecnie poprawie bezpieczeństwa w sektorze publicznym (weryfikacja tożsamości na lotniskach czy w obiektach wojskowych) oraz wygodzie klientów instytucji sektora prywatnego (np. biometryczne bankomaty). Autorka omawia tematy dotyczące zarówno procedur związanych z...

Homepage