Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku

Historia

Informacje

Autorzy oddawanego do rąk Czytelnika zbioru artykułów mieli za zadanie nakreślić społeczne i kulturowe konteksty aktów kolektywnej przemocy antyżydowskiej i ilustrować je odpowiednimi egzemplifikacjami. Formy \"kolektywna przemoc antyżydowska\" używano tu wymiennie z terminem \"pogrom\",...

Cena: 33,56
Dostępność: dostępny od ręki