Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Medycyna

Informacje

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego,...

Cena: 87,12
Dostępność: dostępny od ręki