Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Oddaję w Państwa ręce pierwsze polskie wydanie książki pt. Standardy medyczne w praktyce lekarza rodzinnego, która podaje w https://agrotools.pl/ zarysie niektóre wytyczne dla lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy rodzinnych, dotyczące postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w poszczególnych...

Homepage