Świadczenia wychowawcze + CD

Prawo

Informacje

Prawo do świadczenia wychowawczego #8211; procedury i zasady przyznawaniaPROGRAM 500+W dniu 11 lutego 2016 roku przyjęta została ustawa o pomocy państwa w http://www.restauracjabialaroza.pl/pl/ wychowaniu dzieci. Wchodzi ona w życie od 1 kwietnia 2016 r. Pociąga to za sobą ogromne przedsięwzięcie, jakie pojawia się po stronie...

Homepage