Ustawa o kontroli niektórych inwestycji Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zostało przygotowane przez zespół autorski odlewki oryginalnych perfum mający unikatowe doświadczenie zarówno praktyczne, jak i naukowe w omawianej problematyce. Ustawa wprowadza nowe i daleko idące ograniczenia...

Homepage