Wiarygodność banku centralnego

Ekonomia i finanse

Informacje

Wiarygodność banku centralnego stała się istotną charakterystyką uwzględnianą we współczesnej makroekonomii. Koncepcje teoretyczne dotyczące problematyki display banner wiarygodności banku centralnego prowadzą do wniosku, że poprawia ona skuteczność realizowanej polityki pieniężnej. W książce...

Homepage