Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda. Monografie. Tom VIII

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

`Żydowski obraz Polski. Polski obraz Żyda` jest książką z dwóch odmiennych perspektyw opisującą dynamiczną i bogatą w tradycję relację odnoszenia się do siebie dwóch zróżnicowanych kulturowo społeczności, którym przyszło żyć razem, a czasem - niestety - jedynie obok siebie....

Homepage